Ivo Křen – Můj vztah k technice linorytu

(Text do katalogu IV. Trienále grafiky – Linoryt, Praha 2004)

Linoryt mne nejprve fascinoval možností razantní práce s prvky syrové neuhlazenosti, dramatičností kontrastu černé a bílé linie, šrafy a mohutných temných ploch. Brzy jsem však strohost černobílého tisku opustil a posléze dal zcela přednost vrstvení barevných přetisků. Techniku barevného linorytu nyní používám jako výjimečně variabilní nástroj, nabízející nepřebernou škálu výrazově odlišných způsobů práce - od iluze objemovosti rytými liniemi a strukturami, přes tvary plošné a monochromní, až po možnost vytvářet tiskem pastózní škvárovité nánosy s podpovrchovými průsvity barev, které vystupují z plochy jako postřehnutelný reliéfní prvek. Oceňuji však velmi i půvab řádu práce na soutiscích, kdy se po odrytí matrice s každou další vrstvou postupně rodí výsledná podoba díla. Přistupuji k tomuto technikou danému sledu kroků jako k příležitosti ke zcela volné tvorbě, která je vzdálena pouhému mechanickému převodu návrhu. Postup mi dává možnost překvapení a bezprostředních zásahů, kdy akceptováním výrazu mezistavu neváhám volně proměňovat původní koncepci.